HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI TÊN ZOOM KHI VÀO LỚP HỌC


Để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy – học tập cùng Thầy Hợp,  gửi đến Quý Anh/Chị học viên cách hướng dẫn đổi tên Zoom. Cách thực hiện sẽ được hướng dẫn chi tiết dưới đây, mời Anh/Chị cùng theo dõi:

Cách đổi tên trên Zoom khi lớp học đang diễn ra:

Trên máy tính:

 • Bước 1: Khi vào lớp học trên Zoom, Anh/Chị chọn vào mục “Người tham gia”.
 • Bước 2: Anh/Chị chọn vào mục “Khác” bên phải tên của mình → Đổi tên.
 • Chọn Khác

  Đổi tên

 • Bước 3: Khung nhập tên mới sẽ được hiển thị → Anh/Chị nhập tên của mình và chọn “Đổi tên”.
 • Nhập tên mới –> Đổi tên

  Trên Điện Thoại:

 • Bước 1: Tương tự như trên máy tính, Anh/Chị chọn vào biểu tượng “Người tham gia”.
 • Chọn vào người tham gia

  • Bước 2: Anh/Chị chọn vào tên của mình tại danh sách người tham gia → Sau đó chọn “Đổi tên”.

  Chọn vào tên của mình ở mục Người tham gia

  Chọn đổi tên

  • Bước 3: Nhập tên của mình và chọn “Hoàn thành”

  Nhập tên và hoàn thành

  Cách đổi tên Zoom trước khi tham gia lớp học

  Trên máy tính

  Nhập tên mới tại Khung

  Trên Điện Thoại

  Đổi tên Zoom trên điện thoại

  Cách đổi tên Zoom trong hồ sơ (Profile)

  Trên máy tính

  • Bước 1: Sau khi mở Zoom trên máy tính, bạn chọn vào ảnh đại diện của mình bên góc phải –> Chọn Hồ sơ

  Chọn Hồ sơ của tôi

 • Bước 2: Chọn Chỉnh sửa tên.
 • Chọn Chỉnh sửa

 • Bước 3: Nhập tên mới của bạn –> Lưu
 • Nhập tên mới –> Lưu